Website

Stichting SRGO

SRGO geeft bewegingsruimte

De eerste contacten met de stichting SRGO en directeur Lesly Wolters zijn in het voorjaar van 2017 gelegd. Vanaf januari 2017 is de stichting de exploitatie en het beheer van zeven verschillende locaties op Goeree-Overflakkee gaan verzorgen. Het doel van de stichting is grotendeels maatschappelijk, en is gericht op het stimuleren van sport en beweging onder de inwoners van Goeree-Overflakkee. Maar de stichting heeft ook commerciële activiteiten nodig, de locaties moeten namelijk wel rendabel zijn.

Nadat er organisatorisch het één en ander op de rit was gezet, was het voor Lesly duidelijk dat er communicatief ook iets moest gaan gebeuren. De eerste stap zou het ontwikkelen van een website zijn. Een website waar alle locaties binnen het beheer van SRGO een prominente plaats zouden krijgen, maar waarin ook de kernwaarden van SRGO duidelijk naar voren zouden komen.

Elke locatie een eigen website

Omdat de identiteit van de locaties behouden moest blijven, hebben wij de ontwikkeling van een mulitsite aangedragen. De stichting heeft een eigen corporate website, waar de websites van de locaties onder zijn komen te hangen. Eigenlijk gaat het dus in totaal om acht verschillende websites, die elk een eigen uitstraling hebben gekregen. Natuurlijk wel binnen de kaders van SRGO, om een uniforme uitstraling naar buiten toe te creëren.

Op de corporate website wordt een overzicht weergegeven van de mogelijkheden, nieuwsberichten en activiteiten per locatie. Maar ook vanuit SRGO zelf kunnen natuurlijk (pers)berichten gepubliceerd worden, welke vervolgens doorgeplaatst kunnen worden op de relevante locaties, de beheerders bepalen zelf waar nieuws en activiteiten wel of niet gepubliceerd worden, terwijl dit item slechts één keer aangemaakt hoeft te worden.

Bekijk de website