Begin van dit jaar kwam SVHW met een uitvraag voor het vernieuwen van hun website svhw.nl en die gaan wij maken! Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor voor 13 gemeenten en een waterschap.

De nieuwe website moet voldoen aan de digitale toegankelijkheid (WCAG). Digitale toegankelijkheid draait om de bruikbaarheid van informatie en diensten voor iedereen. Digitale toegankelijkheid is verplicht voor Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en instellingen uit de (semi-) publieke sector).

Kortom, de website moet voldoen aan richtlijnen waarmee het voor mensen met een functiebeperking mogelijk is om de informatie snel en eenvoudig te kunnen vinden.

Wat houdt dat dan in?

In de WCAG moeten we bijvoorbeeld rekening houden met de grootte van lettertypes, kleurcontrasten, de opbouw van de navigatie, de mogelijkheid tot voorlezen van de content en ga zo maar door. Voor oplevering ondergaat de website een audit. In deze audit wordt door een externe partij gecontroleerd of aan alle richtlijnen wordt voldaan. Een behoorlijke uitdaging, maar voor ons geen beren op de weg!

Wij zijn natuurlijk super blij met de keuze die SVHW heeft gemaakt, we waren tenslotte niet de enige partij ;-).

De komende tijd gaan we samen met het projectteam bouwen aan een duidelijke website die voldoet aan de digitale toegankelijkheid. De website zal eind januari worden opgeleverd, als het zover is laten we je dit zeker weten!

Heb jij ook hulp nodig?

Waar kunnen we jou mee helpen?